Loading...
 
en

Newsfeed

 • Karadaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
  0 Like 0 Comment
  You need to sign in to comment
 • İŞKUR
  İŞKUR just joined this group
  0 Like 0 Comment
  You need to sign in to comment
 • Tina Gurbanova
  Tina Gurbanova just joined this group
  0 Like 0 Comment
  You need to sign in to comment
 • Serkan BEKİROĞULLARI
  Serkan BEKİROĞULLARI posted a forum topic
  Otto von Bismarck (1815-1898)
  Otto Eduard Leopold von BismarckBismarck, küçük Alman devletlerinin koleksiyonunu Alman imparatorluğuna dönüştürmekten sorumluydu ve ilk şansölyesiydi.
  Otto Eduard Leopold von Bismarck, 1 Nisan 1815'te Berlin'in kuzeybatısındaki Schönhausen'de aristokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Berlin'deki prestijli bir okula, ardından Göttingen Üniversitesi'ne gitti. Daha sonra Prusya kamu hizmetine girdi, ancak işi yüzünden sıkıldı ve 1838'de istifa etti. Neredeyse on yıl boyunca babasının aile mülklerini yönetmesine yardımcı oldu.

  1847'de Bismarck, ona istikrarı sağlayan Johanna von Puttkamer ile evlendi. Hristiyan Lutheranizm geleneğini de benimsediğinde ve kariyerine ultra muhafazakar bir kraliyetçi olarak ün kazandığı Prusya yasama meclisinde siyasi kariyerine başladığı bir yıl oldu. 1851'de Kral Frederick Wilhelm IV, Bismarck'ı Prusya temsilcisi olarak Alman Konfederasyonu'na atadı. Daha sonra Rusya ve Fransa'nın büyükelçisi olarak görev yaptı. 1862'de Prusya'ya döndü ve yeni kral Wilhelm I tarafından başbakanlığa atandı.

  Bismarck şimdi Alman devletlerini tek bir imparatorlukta birleştirmeye kararlıydı, Prusya ise özünde. Avusturya'nın desteğiyle, genişletilmiş Prusya ordusunu, Schleswig ve Holstein eyaletlerini Danimarka'dan almak için kullandı. Daha sonra Avusturya ve Alman müttefikleri ile birlikte bu illerin yönetimi konusunda Prusya'nın zafer kazandığı bir savaşa kavga etti. Prusya daha sonra Almanya’ya daha fazla bölge kattı.

  Güney Alman devletlerini Kuzey Alman Konfederasyonuna katılmaları için ikna edemedi, Alman devletlerini biraraya getirmenin bir yolu olarak Fransa ile düşmanlıkları kışkırttı. Prusya Savaşı’ndaki Alman zaferi güney Alman devletlerine karşı kazandı ve 1871’de Alman imparatorluğuna katılmayı kabul etti. Prusyalı Wilhelm I. imparator oldu.

  Yeni Almanya'nın 'başbakanı' olan Bismarck, birleşik bir ulusal kimliğe sahip güçlü bir devlet kurmaya odaklandı. Hedeflerinden biri, özellikle güney Almanya'da çok fazla etkisi olduğuna inandığı Katolik Kilisesi idi. Ayrıca, kısmen sağlık sigortası ve emekli aylıkları getirerek sosyalizmin yayılmasını önlemek için çalıştı.

  Yurtdışında Bismarck, Alman imparatorluğunu Avrupa’nın en güçlüsü yapmayı amaçladı. 1879'da Fransa ve Rusya ile mücadelede bulunmak için Avusturya-Macaristan ile bir ittifak müzakere etti. İtalya daha sonra ittifaka katıldı. Britanya’yı yabancılaştırmaktan kaçınmak için Bismarck, statükoyu Rus tehdidine karşı korumak için tasarlanan 1887 tarihli iki Akdeniz Anlaşmasını düzenledi.

  1890'da Bismarck, yeni imparator Wilhelm II ile aynı fikirde olmadan istifa etti. Hamburg yakınlarındaki mülküne emekli oldu ve 30 Temmuz 1898'de orada öldü.
  Osmanlı ve İslâm tarihi itibariyle “helâket ve felâket” devrinin başlangıcı, 1877-78’de Rusya ile yaşanan “93 Harbi”dir.

  GÜNÜN TARİHİ 30 Temmuz 1898
  Osmanlı ve İslâm tarihi itibariyle “helâket ve felâket” devrinin başlangıcı, 1877-78’de Rusya ile yaşanan “93 Harbi”dir.
  Gerek toprak, gerek servet, gerek askerî personel ve gerekse sivil insan kaybı itibariyle hâsıl olan o büyük felâket ve hasâretin yekûn tutan bilânçosuna bakılarak, bu savaş hakkında “Küçük Kıyâmet” tâbiri kullanılmış.
  İşte, bu ölüm-kalım mücadelesinde Osmanlı’dan yana kesin tavır koyan büyük diplomat Almanya Devlet Başkanı Otto von Bismarck, 30 Temmuz 1898’de vefat etti. Yani, bugün Prens Bismark’ın ölüm yıl dönümü.

  Bu vesile ile, biz de biraz ondan ve onun Müslümanlara hizmetinden söz edelim.
  Kurân ve Peygamber âşığı
  Asıl ismi “Otto Eduard Leopold” olan Prens Bismark, aristokrat bir ailenin çocuğu olarak 1 Nisan 1815’te Prusya’da doğdu.
  Berlin’deki lise eğitiminden sonra üniversiteye giderek Hukuk Fakültesi’nde okudu.

  Bir müddet memuriyet yaptı. Ardından sivil hayata dönüş yaptı. 1847’de siyasete adım attı ve Prusya Parlamentosu’na seçildi.
  Bu tarihe kadar bölük-pörçük eyalet ve küçük prenslikler halinde darmadağın bir görünüm arz eden Almanya’yı birleştirip bütünleştirmeyi tasarlayan Bismark, bu hedefe doğru kararlı adımlar attı ve nihayet başarıya da ulaştı. 1870’te Fransa ile Prusya karşı karşıya geldi. Fransa İmparatoru meşhur Napolyo’nun savaşta mağlûp ve esir düşmesi üzerine, Alman prenslikleri de Prusya safında birleşmeye başladı.

  Bir yıl sonra Alman İmparatoru olan Kayzer Wilhelm, Mart 1871’de Prens Bismark’ı Federal Almanya’nın ilk Şansölyesi (Başbakan) olarak kabul ve ilân etti.
  İlk Şansölye Bismark, Avrupa genelinde barışı sağlamaya çalıştı. Bu meyandaki başarısı, kendi ülkesine daha çok yaradı. Gerek askerî ve gerekse iktisadî açıdan, Almanya, yeni Avrupa’nın yıldızı olma yolunda ciddî mesafeler kaydetti: Dış politikada ideolojiyi bir kenara atan Bismark, daha çok güçler dengesine odaklandı. İç politikada da “sosyal güvenlik” meselesini ciddî şekilde rayına oturtmaya gayret etti.

  Tam da bu dönemde vukua gelen ve Osmanlı’nın mağlûbiyeti ile neticelenen “93 Harbi”nden sonraki diplomatik gelişmelere müdahil olan Bismark, nihaî barış görüşmeleri noktasında inisiyatif kullandı ve iki devlet arasında yapılacak antlaşmanın Berlin’de gerçekleşmesini sağladı.


  İşte, 93 Harbi ile büsbütün çökertilip bitirilmek istenen Osmanlı, esasen Temmuz 1878’de Bismark’ın başkanlığında yapılan, Osmanlı, Almanya, Avusturya, Macaristan, Fransa ve Rusya’nın katılımı ile gerçekleşen Berlin Antlaşması neticesinde, Osmanlı, yeniden rahat nefes almaya ve günden güne kendini toparlamaya başladı.
  Keza, o tarihte temeli atılan Osmanlı-Alman dostluğu, ciddî bir kesintiye uğramadan sonuna kadar devam etti. Hatta, taraflar arasındaki aynı yakınlaşmanın, bir cihetiyle günümüzde de aynen devam ettiği söylenebilir. Aksi halde, üç milyonu aşan Müslüman Türk nüfusunun Almanya’da huzur ve güven içinde barınması mümkün olamayabilirdi.

  Son olarak, Almanya İmparatorluğu’nu kuran, aynı zamanda ilk Şansölye unvanını kazanan Prens Bismark’ın Kur’ân ve Hz. Muhammed (asm) hakkında söylediği düşündürücü bir sözünü iktibas ederek bitirelim: "Ey Muhammed! Senin o Saadet Asrında yaşayamadığım için müteessirim Öğrettiğin ve yaydığın kitap (Kur’ân), senin değildir. O, Lâhûtî'dir. Bu kitabın Lâhûtî olduğunu inkâr etmek, geçerli ilimlerin yalan olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir şahsiyeti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzur-u mehâbetinde kemâl-i hürmetle eğilirim."

  Otto Eduard Leopold von BismarckBismarck, küçük Alman devletlerinin koleksiyonunu Alman imparatorluğuna dönüştürmekten sorumluydu ve ilk şansölyesiydi.
  Otto Eduard Leopold von Bismarck, 1 Nisan 1815'te Berlin'in kuzeybatısındaki Schönhausen'de aristokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Berl ...

  View More
   Gözat 
  0 Like
 • Onur TÜRKMEN
  Onur TÜRKMEN groups+feed_join_string_group
  0 Like 0 Comment
  You need to sign in to comment
 • ÖTV Hurda Araç Torba Yasası Bilgi Sayfası
  0 Like 0 Comment
  You need to sign in to comment
 • Kubilay Kubi
  Kubilay Kubi just joined this group
  0 Like 0 Comment
  You need to sign in to comment
 • Cisil Nur NARCI
  Cisil Nur NARCI groups+feed_join_string_group
  0 Like 0 Comment
  You need to sign in to comment
 • Autumn Raine Morin
  Autumn Raine Morin groups+feed_join_string_group
  0 Like 0 Comment
  You need to sign in to comment
 • Özlem Çamoğlu
  Özlem Çamoğlu groups+feed_join_string_group
  0 Like 0 Comment
  You need to sign in to comment
 • Demet İlayda Erdoğan
  Demet İlayda Erdoğan groups+feed_join_string_group
  0 Like 0 Comment
  You need to sign in to comment

Videos

No video found

Description

Almanya : Deutschland , telaffuz, resmen Federal Almanya Cumhuriyeti Almanca: Bundesrepublik Deutschland ,  bir olan federal meclis cumhuriyet içinde orta - batı Avrupa'da . 16 kurucu devleti kapsar, 357, 021 kilometre karelik (137.847 sq mi), ve ılımlı bir mevsimsel iklime sahiptir. Yaklaşık 82 milyon nüfusu ile Almanya en kalabalık olduğu üye devlet arasında Avrupa Birliği . Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra , dünyanın ikinci en popüler göçmenlik yeridir .  

Almanya'nın başkenti ve en büyük metropolü Berlin'dir , en büyük yerleşimi ise Ruhr'tır ana merkezler: Dortmund ve Essen . Ülkenin diğer büyük şehirleri Hamburg , Münih , Köln ,   

Çeşitli Alman kabileleri , klasik antik çağlardan beri modern Almanya'nın kuzey kesimlerinde yaşıyorlardı . Isimli bir bölge Germania edildi belgelenmiş 100 AD önce. Sırasında Göç Dönemi Germen kabileleri güneye genişletmiştir. 10. yüzyıldan başlayarak, Alman toprakları Kutsal Roma İmparatorluğu'nun merkezi bir bölümünü oluşturdu .  16. yüzyılda Kuzey Almanya bölgeleri Protestan Reformasyonun merkezi haline geldi . Kutsal Roma İmparatorluğu kalıntıları 1815'te Alman Konfederasyonu'nu kurarken, 1848-49 Alman devrimleri önce büyük demokratik haklar tesis etti.

1871 yılında, Almanya zaman bir ulus devlet haline geldi Alman devletlerinin en birleştirildi içine Prusya pazarı hedeflenerek Alman İmparatorluğu . Birinci Dünya Savaşı ve 1918-1919 Alman Devrimi'nden sonra İmparatorluğun yerine parlamenter Weimar Cumhuriyeti çıkarıldı . 1933'te Nazi tarafından iktidar ele geçirildi, bir diktatörlük üzerine inşa edilmiş olan Nazi Almanyası'nın kuruluşuna hızla geçildi ve dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı ve Soykırıma yol açtı . Sonra Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonunda ve bir süre Müttefik işgali , iki Alman devletleri kurulmuştur: Almanya'nın demokratik Federal Cumhuriyeti  yaygın olarak Batı Almanya olarak bilinir) ve sosyalist Alman Demokratik Cumhuriyeti genelde Doğu Almanya olarak bilinir). Batı Berlin'i çevreleyen bir duvar 13 Ağustos 1961'de yaratıldı ve 9 Kasım 1989'da parçalandı. 3 Ekim 1990'da ülke yeniden birleşti . 

21. yüzyılda, Almanya bir olan büyük bir güç ve dünyanın sahip , nominal GSYİH ile dördüncü büyük ekonomisi , hem de beşinci büyük PPP tarafından . Çeşitli endüstriyel ve teknolojik sektörlerde küresel bir lider olarak hem dünyanın üçüncü büyük ihracatçı ve mal ithalatçısıdır . Almanya, nitelikli ve üretken bir toplum tarafından sürdürülmekte olan çok yüksek yaşam standardına sahip gelişmiş bir ülkedir . Bir sosyal güvenlik ve evrensel sağlık sistemi, çevre koruması ve eğitim ücretsiz üniversite eğitimini desteklemektedir . 

Almanya Federal Cumhuriyeti, 1957'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun , 1993'de Avrupa Birliği'nin kurucu üyesiydi. Schengen Bölgesi'nin bir parçası ve 1999'da Euro bölgesinin kurucu ortağı oldu. Almanya, Birleşik Devletler'in bir üyesidir Uluslar NATO , G8 , G20 ve OECD . Ulusal askeri harcama, dünyadaki 9. en yüksek seviyededir. Zengin kültür tarihi ile tanınan Almanya, etkili, başarılı sanatçılar , filozoflar , müzisyenler , sporcular çıkarmıştır

'':
fade
slide
Rating: