Loading...
 
en

Cennete Girecek 10 HayvanBir gün Rasulallah (s.a.v) efendimiz kızı Hz. 
Fatıma’ ya şöyle der ; 
– Cennete giren ilk kadın kimdir biliyormusun ? 
Hazreti Fatıma cevap verir ; 
– Ey Fahr-i Kainat ben değilmiyim ? 
Rasulallah efendimiz der ki ; 
– Hayır, filan yerde filan evde bir kadın var o dur. 
Hazreti Fatıma şöyle der ; 
– Ne amel işlemektedir de cennete giren ilk kadın olacaktır 
Rasuallah efendimiz cevaben git onu ziyaret et görürsün der. Hazreti Fatıma hazırlanıp o kadının evine gider. Kapıyı çalar çok çirkin bir ses ona cevap verir. 
– Kimsiniz ? 
Hazreti fatıma şöyle der ; 
– Ben Fatıma. 
– Hangi fatıma? Der kadın, 
Hazreti Fatıma şu cevabı verir ; 
– Rasualllah (s.a.v) in kızı Fatıma. 
Kadın şöyle seslenir. 
– Kusura bakma iki cihan serverinin kızı, Kocam şu an evde yok, kendisi benden başka kimseye Kapıyı açma dedi, Bende söz verdim açamam ey rasulllahın kızı. İstersen yarın gel başımın üstünde Yerin var sana canım kurban, O zamana kadar kocamdan izin alırım. 
– Peki, Tamam.. der Hazreti Fatıma 
Ertesi gün olur, Hazreti Fatıma yine o kadına giderken yanına Hazreti 
Hüseyin gelir, Beni de götür Der, Hazreti Fatıma oğlunu kıramaz ve tamam gel beraber gidelim der. O kadının evine gelirler Kapıyı çalar. 
– Kimsiniz ? der kadın 
Hazreti Fatıma cevap verir; 
– Benim, Fatıma. 
Kadın şöyle der, 
– Ey cihan serverinin mübarek kızı yanında bir erkek çocuğunun sesi duyulur. Kimdir O ? der. 
– Benim oğlum Hüseyindir. O da peşime takıldı gelmek istedi bende kıramadım. diye cevap verir Hazreti Fatıma. 
Kadın Üzülerek şöyle der. 
– Kusura bakma Ey Rasul kızı Hazreti Fatıma, Ben kocamdan sadece senin için izin istedim Oğlun Hüseyin için istemedim. Sen bugün git yarın gel o zaman Hüseyin içinde izin isterim. 
– Peki, Tamam… Der Hazreti Fatıma. Evine döner. 
Ertesi gün olur. Hazreti Fatıma ile Hazreti Hüseyin tam yola çıkacakken 
kardeşi Hazreti Hüseyini gören Hazreti Hasan ağlamaya başlar beni de götürün der, Hazreti Fatıma oğlunun bu isteğini kıramaz ve Onu da yanına alır ve yola çıkarlar. Kadının evine gelirler. Kapıyı çalar ve yine o çirkin kadın sesi cevap verir. 
– Kimsiniz ? 
– Ben Fatıma. der 
– Yanında kim var Ya Rasulallahın Kızı Fatıma 
– Oğlum Hüseyin var birde Hasan var, Hüseyini gelirken gördü ağladı, gelmek istedi bende kıramadım. 
Kadın Üzülerek cevap verir ; 
– Kusura bakma Ya Rasul kızı Fatıma ben kocamdan sadece sen ve oğlun Hüseyin için izin aldım Hasan için Almadım yarın gel kocamdan Hasan içinde izin alayım. der 
Hazreti Fatıma ; 
– Peki, Tamam der.. 
Ertesi gün olur. Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ile Hüseyini yanına alarak o kadının evine giderler. Kapıyı Çalarlar 
– Kimsiniz ? der kadın. 
– Ben Fatıma. 
– Yanında Hazreti Hüseyin Ve Hazreti Hasan’ dan başka biri var mı Ya Rasul Kızı Fatıma. 
– Hayır yok. der Hazreti Fatıma 
Ve kapıyı açılır, Kapıyı açan o kadar güzel bir kadındır ki yüzünden nurlar akıyor. Çok güzel örtünmüş Çok güzel bir kadın. Ağzını açar ve bir misket büyüklüğünde taşa benzeyen bir cisim çıkarır ve ; 
– Hoşgeldin Sefa getirdin Ey Rasulallahın kızı Fatıma. der 
Hazreti Fatıma ilk olarak kocasına olan itikatını beğenir. Ve Şöyle der. 
– Üç gündür Kimsiniz diyen yaşlı kadın senmisin ? der 
– Hayır. Der kadın. 
– Peki o yaşlı kadın kimdi ? 
– Yaşlı kadın yoktu Ya Rasuallahın Kızı Fatıma, ağzımda taş vardı o yüzden sesimi değiştirdim 
– Peki neden değiştirdin, der Hazreti Fatıma 
Kadın Şu Cevabı verir. 
– Belki sesimi duyupta yoldan geçen bir erkek şehvetlenir, Kötü amel işler diye değiştirdim Ya Hazreti Fatıma

  Cennete Girecek Hayvanlar

Cennete girecek hayvanlar

Cennete girecek hayvanlar

Sual: İstisna olarak cennete girecek hayvanlar hangileridir?

CEVAP
Cennete girecek olan hayvanlar:
1- Salih aleyhisselamın devesi,
2- İbrahim aleyhisselamın danası,
3- İsmail aleyhisselamın koçu,
4- Musa aleyhisselamın sığırı,
5- Yunus aleyhisselamın Yunus ismi verilen balığı,
6- Üzeyr aleyhisselamın merkebi,
7- Süleyman aleyhisselamın karıncası,
8- Belkıs’a gönderilen hüdhüd,
9- Eshab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği,
10- Muhammed aleyhisselamın devesi.
Bu hayvanların, Cennete koç şeklinde gireceği bildirilmiştir. (Mişkatül-Envar, Şir’at-ül-islam şerhi)

Kâfir Çocukları Cennete Girecek Mi?

Kâfir çocukları Cennete girecek mi?
Bu konuda, İslam âlimleri yedi farklı kavil bildirmişlerdir. Bunlar şöyledir:

1- Akıl-baliğ olmadan ölen kâfir çocukları, Cennete girer. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Cennette İbrahim aleyhisselamın etrafında çocuklar dolaşır. Bunların içinde müşriklerin küçükken ölen çocukları da bulunur.) 
(Rabbimden, müşrik çocuklarını bağışlamasını diledim, kabul edip Cennete soktu.) 
(Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar.)

2- Kâfir çocukları Cennette müminlere hizmetçi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Rabbimden, küçükken ölen müşrik çocuklarının Cennette müminlere hizmet etmelerini istedim, kabul etti.) 
(Müşriklerin çocukları Cennet ehlinin hizmetçileridir.)

3- Ana babalarına tâbi olur. Ana babasından biri, Cennete giderse, çocuk da Cennete gider. İkisi de Cehenneme giderse, çocukları da Cehenneme gider. Küçükken ölen müşrik çocuklarının ahiretteki durumları sorulunca Resulullah efendimiz (Babalarına tâbidirler) buyurdu. Hiçbir amel işlemeden nasıl babalarına tâbi olur denilince, şöyle buyurdu:
(Büyüseydiler, ne amel işleyeceklerini Allah elbette bilir.)

İki hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Müşrikler de, çocukları da Cehennemliktir.)

(Kız çocuğunu diri diri gömen de, gömülen de Cehennemdedir.)

4- Kâfirlerin çocukları, büyüseydi mümin veya kâfir olacaktı. Bu ise ilm-i ilahide bilindiğine göre, hüküm de ona göredir. Yani kâfir olacaklar Cehenneme, Müslüman olacaklar ise Cennete gider. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Akıl-baliğ olsalardı, ne amel işleyeceklerini Allah elbette bilir.)

5- Cennete de, Cehenneme de girmez. Araf denilen bir yerde kalır. Fakat burası da devamlı değildir. Çünkü kıyamette Cennet ile Cehennemden başka yer yoktur. Hatta, (Ahirette imtihan olurlar, kazananlar Cennete, kaybedenler Cehenneme gider) diyen âlimler de olmuştur.

6- Kâfir çocukları toprak olacaktır. Cennete gitmek için imanlı olmak, Cehennemde ebedi kalmak için de imansız olmak şarttır. Kâfirlerin çocukları ne imanlı, ne de imansızdır. Bunlar yok olacaktır. Dağ, orman, mağara veya çölde yaşayıp da dinden haberi olmayanlar da, imanlı olmadıkları için Cennete girmez, Allah’ı, Cenneti, Cehennemi duymadığı ve inkâr etmediği için Cehenneme de girmez, hayvanlar gibi yok edilir.

7- Bazı âlimler, farklı hadisi şerifler karşısında susmuşlar, bir şey dememişlerdir. 
Dağda, çölde yaşayıp da Peygamberleri işitmemiş olana “Şahik-ul-cebel”denir. Bunlar mazurdur. Peygamber gelmemiş hükmündedir. Bunların, peygamberlere inanmaları, emrolunmadı. Bunlar için Kur’an-ı kerimde, İsra suresinin on beşinci âyetinde, (Peygamber göndermeden önce, azap yapmayız) buyuruldu. (İsbat-ün-nübüvve)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
(Bazı âlimler, insanların akıl ile Allahü teâlânın varlığını, birliğini bilmelerinin gerektiğini bildirdiler. Allahü teâlâ, aklı, hakkı bâtıldan ayırmak için yaratmışsa da, akla hak yol bildirilmedikçe akıl, bunu yalnız başına bulamaz. Peygamberleri duymamış kimse, ahirette kabahati kadar mahşer yerinde azap görecek, herkesin hakkı verildikten sonra, bütün hayvanlar gibi yok edilecektir.)

CENNETE GİRECEK 10 HAYVAN

Kuran'ı Kerim'de yaratılışların en faziletlisinin insan olduğu söylenir. Ama bazı özel hayvanlar vardır ki hem Kuran hem de Hadis ifadelerine göre o özel hayvanlar cennete girecektik.

 

Cennete Girecek 10 Hayvan

Hatta meşhur İslam alimi Molla Cami cennete girecek 10 hayvandan biri olan Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir için Farsça yazdığı şiirde; Peygambere; 'Eğer Ashab-ı Kehf'in köpeği cennete giriyorsa benimde girmem gerekiyor o Ashab'ı Kehf'in köpeği ise bende senin Ashabının köpeğiyim.' ifadesini kullanmıştır.

 

Cennete Girecek 10 Hayvan

İşte Cennet girecek 10 hayvan; Ashab-ı Kehf'in Köpeği

 

Cennete Girecek 10 Hayvan

Hz. Yunus'un İsmin aldığı ve karnında kaldığı yunus balığı

 

Cennete Girecek 10 Hayvan

Hz. İsmail'in yerine kesilen koç

 

Cennete Girecek 10 Hayvan

Hz. Salih'in devesi

 

Cennete Girecek 10 Hayvan

Hz.İbrahim'in danası

 

Cennete Girecek 10 Hayvan

Hz. Uzeyr'in merkebi

 

Cennete Girecek 10 Hayvan

Hz. Süleyman'ın karıncası

 

Cennete Girecek 10 Hayvan

Hz. Süleyman'ın Belkıs'a gönderdiği Hüdhüd Kuşu

 

Cennete Girecek 10 Hayvan

Hz.Musa'nın sığırı

 

Cennete Girecek 10 Hayvan

Hz. Muhammed'in devesi


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
''سْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِاارَّحِيم''