Loading...
 
en
Serkan BEKİROĞULLARI

Rüyada fare görmek, hırsız bir kişiye, rızkın çokluğuna, kadını, geceyi ve gündüzü simgeler. Fare bazen de kötü yola düşmüş bir kişi olarak da yorumlanır. Rüyada fare rızkın çokluğuna ve devamlılığına tabir edilir. Rüyada beyaz fare görmek gündüze delalettir. Bazen fare, dış görünümü iffetli, gerçekteyse fesat ehli biri olan kadın anlamına gelir. Yiyeceğin bol olduğu yerlerde bulunduklarından dolayı rüyada fare görmek rızkın devamlılığına yorulur. Fare rızkın çokluğudur. Rüyasında Fare görenin rızkı artar. Çok fare çok rızktır. Yiyecek çaldıklarından, hırsız bir kimseye de yorulur. Bazen de fesat fitneci bir kimseye tabir edilir. Fare rüyası farkı anlamlarda yorumlanmıştır. İşte Rüyada Fare Görmenin 39 anlam, açıklama ve yorumu:Rüyada fare görmek

Bir kaç şekilde tabir edilmektedir. Fareler rızık olan yerlerde bulunduğundan rüyada Fare görmek rızka işaret eder. Fareler yiyecek olan yerlerde dolaştıkları için Rüyada evde farelerin oynadığını görmek, rızkın devamlılığına ve çokluğuna işarettir. Bazı Tabirciler farelerin yiyeceklerini hep çaldıklarından rüyada fare görmek yorumunu, hırsıza ve fesat fitneci bir kadına yorumlamışlar.
Rüyada fareyi yerinden çıkarmak

Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin az olacağına işarettir. Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile yorumlanır. Rüyada beyaz fare görmek gündüze, siyah fare görmek geceye işaret eder.
Rüyada farenin yeri eşmesi

Rüyada farenin bir yeri deldiğini görmek, ev soyan hırsızlara işaret eder. Yine rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek, Rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber vermesine işarettir. Gündüz uykusunda ve gündüz görülen rüyada fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir.
Rüyada fare avlamak

Tabirde farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur. Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona sahip olduğunu görse, kötü ve fitneci bir kadına işaret eder.
Rüyada çok fare görmek

Rüyada evinde nice nice farelerin olduğunu görmek, o kimsenin evine kendilerinde hayır ve bereket olmayan kadınların girmesine işarettir.


Rüyada yatakta fare görmek: Yine bir kişinin kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görmesi, işlerine karışan hayırsız bir kadına işaret eder.


Rüyada fare öldürmek: Rüyada bir fare öldürdüğünü görmek, kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye işarettir.


Rüyada fare avlamak: Rüyada bir fareyi avladığını görmek de, yine bir kadına hile ederek onu avlamaya işarettir. Bir adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının gıybetini yapmaya işarettir veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet eder.
Rüyada fare görmek

Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz. Fare rüyaları sağlıkla ilgilidir. Ayrıca iste başarısızlık, zarar vb de işarettir. Evine fare girdiğini gören zarara uğrar. Rüyada farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir. bir kimse gündüz uykusunda farenin durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza işaret eder. bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder. bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler. Bir kimse kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görse, islerine kansan hayırsız bir kadına işaret eder. bir kimse bir fare derisine rastladığını görse,o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer.
Rüyada ölü fare görmek

Fare gizli bir düşmana da işaret eder. Ölü fare, rüya sahibinin bir düşmanı olduğuna işaret eder. Rüyada fare görmek iş yaşamında ve Aile hayatında sorunlar yaşayacağınıza da yorumlanır. Yine Rüyada fare görmek, sahte dost ve arkadaşlar ile düşmanlara işaret eder. Rüyada fare görmek, içi de dışı da çirkin bir kadınla tabir olunur. Eğer görülen farenin rengi, fare renginde değilse, kadına değil, içi ve dişi çirkin bir erkeğe delalet eder. Farelerin zararlı bir şey yaptıklarını görmek, malinin eksileceğine delildir.


Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur. Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse o yerde nimet ve bereket az olur.


Farelerin, evinde oynadığını gören kimse, o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir. Bir kimse gündüz uykusunda farenin durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna işaret eder. Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza işaret eder.


Rüyada fare avlamak

Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder. Bazı tabirciler, fareler, ev halkı ve çoluk çocuktur, dediler.
Rüyada fare ısırması

Rüyada fare tarafından ısırılmak, düşmanınızla karşı karşılaşacağınız ve bu hesaplaşmadan zarar göreceğinizi belirtir. Rüyada fare görmek, nefse dair olup halktan gizli, Allah'a karşı suç işlemeye ve kötü zan beslemeye işaret eder.


.

Share:
''سْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِاارَّحِيم''