Loading...
 
en
Whordark
Whordark Dec 19 '14

4734 ve 4735 İle İlgili Diğer Kanunlar KHK ve BKK Kanun Hükmünde Kararnameler

KHK NoBaşlıkRG TarihiRG SayısıDoküman

 • KHK/665 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 28103/M Word Dokümanı
 • KHK/659 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 28103 Word Dokümanı
 • KHK/661 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 28103/MWord Dokümanı
 • KHK/656 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 28103 Word Dokümanı
 • Farklı ölçümlerini a-la Google Analytics Özel istatistikler;KHK/655 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 01.11.2011 28102/M Word DokümanıSayfalar, sağ admin panelinden menüler ve özel içerik yönetimi,;
 • KHK/652 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 14.09.2011 28103/M Word Dokümanı
 • GKHK/649 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 17.08.2011 28028 Word Dokümanı
 • KHK/645 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 04.07.2011 27984/M Word Dokümanı
 • KHK/644 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 04.07.2011 27984/M Word Dokümanı
 •  
 •  

Bakanlar Kurulu Kararı

Kanun NoBaşlıkRG TarihiRG SayısıDoküman

 

 • Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması 24.06.2008 29916 Word Dokümanı
 • 6495 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02.08.2013 28726 Word Dokümanı
 • 6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 27.06.2013 28690 Word Dokümanı
 • 6486 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29.05.2013 28661 Word Dokümanı
 • 6456 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.04.2013 28622 Word Dokümanı
 • 6455 Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11.04.2013 28615 Word Dokümanı
 • 6446 Elektrik Piyasası Kanunu 30.03.2013 28603 Word Dokümanı

6428 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 09.03.2013 28582 Word Dokümanı

6362 Sermaye Piyasası Kanunu 30.12.2012 28513 Word Dokümanı

6358 EXPO 2016 Antalya Kanunu 10.11.2012 28463 Word Dokümanı

6338 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun 11.07.2012 28350 Word Dokümanı

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 28339 Word Dokümanı

6327 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29.06.2012 28338 Word Dokümanı6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31.05.2012 28309 Word Dokümanı

6305 Afet Sigortaları Kanunu 18.05.2012 28296 Word Dokümanı

6303 Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun 18.05.2012 28296 Word Dokümanı

6253 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu 18.12.2011 28146 Word Dokümanı

 • 6225 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.04.2011 27916 Word Dokümanı
 • 6215 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12.04.2011 27903 Word Dokümanı
 • 6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 03.04.2011 27894 Word Dokümanı
 • 6170 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2011 27872 Word Dokümanı
 • 6114 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 03.03.2011 27863 Word Dokümanı
 • 6111 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.02.2011 27857/MWord Dokümanı
 • 6082 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 10.12.2010 27781 Word Dokümanı
 • 6009 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.08.2010 27659 Word Dokümanı
 • 6001 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 13.07.2010 27640 Word Dokümanı
 • 5921 Işsizlik Sigortasi Kanunu Ile Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.08.2009 27323 Word Dokümanı
 • 5902 Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 17.06.2009 27261 Word Dokümanı
 • 5903 Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri İle İhale İşlemleri Hakkında Kanun 17.06.2009 27261 Word Dokümanı
 • 5828 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2008 27097/m Word Dokümanı
 • 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu 10.11.2008 27050 Word Dokümanı
 • 5804 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu İle Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 23.10.2008 27033 Word Dokümanı
 • 5787 Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.07.2008 26945 Word Dokümanı
 • 5766 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 06.06.2008 26898/m Word Dokümanı
 • 5763 İş Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 26.05.2008 26887 Word Dokümanı
 • 5750 Expo 2015 İzmir Yönlendirme Kurulunun Tüzel Kişilik Kazanması, Gelir Ve Harcamaları İle Denetimi Ve Tasfiyesi Hakkında Kanun 22.03.2008 26824/m Word Dokümanı
 • 5706 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun 14.11.2007 26700 Word Dokümanı
 • 5684 Sigortacılık Kanunu 14.06.2007 26552 Word Dokümanı
 • 5664 Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun 30.05.2007 26537 Word Dokümanı
 • 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 23.05.2007 26530 Word Dokümanı

5594 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu Ve Mahallî İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 10.03.2007 25458 Word Dokümanı

5737 Vakıflar Kanunu 27.02.2007 26800 Word Dokümanı

5738 Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli Ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun 27.02.2007 26800 Word Dokümanı

5576 Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 13.02.2007 26433 Word Dokümanı

5579 Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 10.02.2007 25430 Word Dokümanı

5571 Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları Ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu İle Turizmi Teşvik Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 13.01.2007 26402 Word Dokümanı

5538 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.07.2006 26226 Word Dokümanı

5523 Türkiye Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun 04.07.2006 26218 Word Dokümanı

5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu 29.04.2006 26153 Word Dokümanı

5449 Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu Ve Görevleri Hakkında Kanun 08.02.2006 26074 Word Dokümanı

5437 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2005 26040/m Word Dokümanı

5411 Bankacılık Kanunu 01.11.2005 25983/m Word Dokümanı

5397 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.07.2005 25884 Word Dokümanı

5396 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 15.07.2005 25876 Word Dokümanı

5366 Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 05.07.2005 25866 Word Dokümanı

5363 Tarım Sigortaları Kanunu 21.06.2005 25852 Word Dokümanı

5335 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.04.2005 25798 Word Dokümanı

5327 Denizli-Buldan Ve Çevresinde, Hakkari'de, Bingöl-Karlıova Ve Çevresi İle Erzurum-Çat'da Meydana Gelen Deprem Afetlerine Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.04.2005 25778 Word Dokümanı

5234 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 21.09.2004 25590 Word Dokümanı

5228 Bazı Kanunlarda Ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 31.07.2004 25539 Word Dokümanı

5189 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02.07.2004 25510 Word Dokümanı

5015 Petrol Piyasası Kanunu 20.12.2003 25322 Word Dokümanı

4969 Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.08.2003 25197 Word Dokümanı

4916 Çeşitli Kanunlarda Ve Maliye Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19.07.2003 25173 Word Dokümanı

4864 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 06.06.2003 25130 Word Dokümanı

4749 Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 09.04.2002 24721 Word Dokümanı

4734 ve 4735 İle İlgili Diğer Kanunlar

Kanun NoBaşlıkRG TarihiRG SayısıDoküman

The Forum post is edited by Whordark Dec 19 '14
Share:
''سْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِاارَّحِيم''