Loading...
 
en
Whordark
Whordark Jun 22 '15

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü) KONU:GENEL HAVACILIK TERMİNALİ REKLAM MAHALLİ İHALE İLANI

ihale ile ilgili görsel sonucu

1. Esenboğa Havalimanı Özel Hangarlar Bölgesi Genel Havacılık Terminaline giden yol üzeri ve Terminal dışında belirlenen toplam 20 M2'lik 4 (dört) adet reklam yeri KDV Hariç 10.000.-€/yıl muhammen bedel üzerinden ihaleye katılma şartları doğrultusunda pazarlık usulü ile Başmüdürlüğümüzce ihale edilerek, bir yıllığına kiraya verilmesine, her türlü masrafların ihaleyi alan firma tarafından karşılanması şartıyla sözleşme düzenlenmesine karar verilmiştir.

2. Sözkonusu mahal’e ait sözleşme ve ihaleye katılma şartları Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden kdv hariç 100.-TL (YüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye iştirak edecekler; reklam mahalli için 1.500.-€ (BinbeşyüzEuro) geçici teminat vereceklerdir.

4. Kiralanacak reklam mahallerine talip olanlar katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü evrak birimine vereceklerdir.

5. İstenilen belgeleri eksik veya yanlış verenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

7. İhale pazarlık teklifinde bulunan kişi veya firma ile bir gün sonra saat 14.30’da, birden fazla katılım olduğunda açık artırma usülü ile Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

8. İdaremiz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

DHMĠ ESENBOĞA HAVALĠMANI BAġMÜDÜRLÜĞÜ TEL: (312) 398 00 00 /1525/1425 FAX: (312) 398 04 98

Share:
''سْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِاارَّحِيم''