Loading...
 
tr
Pratik Bilgiler
Kadın 23 y.o.
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler.
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler.
22%
İlginç kullanıcı mı? Bu ek verilerle bu kullanıcı hakkında kendi sonuçlarınızı oluşturun:
Kimseyi engellemedi ya da engellemedi.
80 arkadaşlık isteği aldı ve 23 kabul etti. 57 'i yok saydı ve gözetimsiz olarak bekleyen 0 var.
24 arkadaşlık isteği gönderdi ve 21 kabul etti. 3 göz ardı edildi ve henüz 0 cevapsız kaldı.

Arkadaşlar

Serkan BEKİROĞULLARI
SEO CEO
Penguen Tasarım VİP
Dursun Topcu
Flaş Haber 7/24
Whordark
sosyallift.com
Elanur KESİCİ
Menekşe ĞEDİKLİ
Orhan Yanık
EMİN KARIŞAN
Hüseyin cenk
Bill Watzmanescu
Kai Vaidyaez
Mert
mehmet mengüç
Engin Arayis
Sinan Uzun
Mert karaataş
Simayaliye
Sevgi basık
emre gökdemir
emre gökdemir
B.Söylemez
Mustafa Erbas
Sefa açık
Soner Kırtıl
Maksume sultan
Okan BÜYÜKÇELEBİ
Hüseyin YILMAZ
Hakan temizel
Hasan akkurt
Alikemal Akyasan
Alper Aslanoğlu
Berkay kaya
Müge Anlı
Gönül Dağı
Ebubekir aktaş
Anıl Yıldız
Neşet Altın
Ferid Uluçınar
Mehmet Ilhan
Yuliyan Aleksiev
Neyfel Kahramaner
Hayrettin Karaoğuz
Giyim İlanları
Umut Can
Kara Poyraz
Ramazan tekiş
Ülkü Cantürk
Sotnikova Svetlana
Betül Su
Mehmet Bozkurt
Mehmet Bozkurt
Maşallah Atiş
HasanAkkoyun
Ahmet Furuncu
Sinan Timur
Emre Öztürk
Sevda Yazar
Klinik Danışman
Sevda Gülcan
Erkan sayan
Ümit abaylı
Serhat Arslan
Emin Yaman
Joychen Gersava Cabrera
Ikidamla Gözyaşı
Resul kurnaz

Haber Kaynağı

 • Pratik Bilgiler
  Pratik Bilgiler Yeni form yayınladı
  Hidrojen Nedir? Nerelerde Kullanılır?
  Hidrojen Nedir? Nerelerde Kullanılır?
  Hidrojen, Yunanca’da, ὑδρογόνο( İdrogono, su yapan );  Latince’de Hydrogenium; Osmanlıca’da Müvellidülmâ ( su yapan ) olarak adlandırılmaktadır.
  Hidrojen, kimyasal sembolü “H” olan, 1 atom sayılı ametaldir. Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı ve H2 olarak bulunan bir diatomik gazdır. 1.00794 g/mol’lük atomik kütlesi ile tüm elementler arasında en hafif elementtir.
  Evrenin temel enerji kaynağı hidrojendir. Güneş ve yıldızların termonükleer tepkiye göstermiş olduğu ısının yakıtı hidrojen elementidir. Normal şartlarda gaz halinde bulunur ve renksiz, kokusuz bir gazdır. Elementler içinde en hafifi olmasına rağmen bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine sahiptir.
  Güneş ve diğer yıldızların termonükleer tepkimeye vermiş olduğu ısının yakıtı hidrojen olup, evrenin temel enerji kaynağıdır. -252.77 °C’de sıvı hale getirilebilir. Sıvı hidrojenin hacmi gaz halindeki hacminin sadece 1/700’ü kadardır. Hidrojen bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine sahiptir. 1 kg hidrojen 2,1 kg doğalgaz veya 2,8 kg petrolün sahip olduğu enerjiye sahiptir. Ancak birim enerji başına hacmi yüksektir.

  Hidrojenin Tarihçesi
  Hidrojen 1500’lü yıllarda keşfedilmiş, 1700’lü yıllarda yanabilme özelliğinin farkına varılmış, evrenin en basit ve en çok bulunan elementi olup, renksiz, kokusuz, havadan 14,4 kez daha hafif ve tamamen zehirsiz bir gazdır.
  Hidrojen gazını yapay olarak ilk defa T. Von Hohenheim tarafından güçlü asitlerle metalleri karıştırarak elde etmiştir. Bu kimyasal reaksiyon sonucu elde edilen bu yanıcı gazın yeni bir element olduğunun farkına varamamıştır.
  1671 yılında hidrojen Robert Boyle tarafından demir çubuk ve seyreltik asit çözeltilerinin reaksiyonu sonucu üretilerek yeniden keşfedilmiştir.
  1766 yılında Henry Cavendish metal asit reaksiyonuyla elde edilen, havada yanan, yandığı zaman su açığa çıkaran hidrojenin ayrı bir element olduğunun farkına varmıştır. Cavendish’in hidrojenle tanışması cıva ve asitlerle yaptığı deneyler zamanında olmuştur. Başlangıçta hidrojenin cıvayı oluşturan birimlerden biri olduğunu, cıvanın asitle reaksiyonundan ortaya çıktığını düşünmüş, buna rağmen hidrojenin pek çok önemli özelliğini gerçekçi şekilde tasvir edebilmiştir.
  1783’te Antoine Lavoiser,Laplace ile Cavendish’in bulduklarını tekrarlarken, yandığı zaman su üreten bu gaza hidrojen adını vermiştir.

  Hidrojenin Fiziksel Özellikleri Nelerdir?
  Hidrojen, renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı bir diatomik gazdır. Periyodik tablodaki en hafif elementtir.
  Hidrojen, helyum elementinden sonra sıvılaşması en güç gazdır. Ayrıca yoğunluğu 0,09 kg/m³’tür. Bu da onu yoğunluğu en düşük olan gaz yapar.

  Hidrojenin Kimyasal Özellikleri Nelerdir?
  Hidrojen, 1A grubunda yer almasına karşın metal değildir, ametaldir. Hidrojen atomu artı elektrik yüklü bir proton içeren bir çekirdek ile bu çekirdeğin çevresinde dolanan eksi elektrik yüklü bir elektrondan oluşur. Hidrojen atomları çiftler halinde birleşerek hidrojen moleküllerini oluştururlar.
  Hidrojen, kimyasal açıdan periyodik tablodaki I. ve VII. grup elementlerine benzer. Metallerle oluşturduğu bileşiklerinde hidrojen atomu ikinci bir elektron alarak eksi yüklü hidrür iyonu oluşturur.
  Ametallerle yaptığı bileşiklerinde ise elektronunu paylaşarak,
  * Metan 
  * Amonyak 
  * Su 
  * Hidrojen klorür gibi 
  Kovalent bağıyla bağlanmış moleküller oluşturur. Bazı durumlarda kovalent bağı kolayca kırılır. Böylece ortaya artı yüklü hidrojen iyonu ve başlangıçtaki molekülün geri kalan bölümündeki eksi yüklü iyon ortaya çıkar.
  Özellikle sulu çözeltilerdeki çoğu asidin özellikleri hidrojen iyonun varlığından kaynaklanır.
  Hidrojen, flüor ile son derece düşük sıcaklıklarda bile şiddetle tepkimeye girerken, diğer elementlerin çoğuyla ısı yardımıyla ya da bir katalizör eşliğinde tepkimeye girer.

  Hidrojenin bilinen üç izotopu vardır.
  * İlki H simgeli bildiğimiz hidrojendir. Diğer adı protyumdur.
  * Bu %99,98’ini oluşturur.
  D simgeli ağır hidroje ya da döteryum geri kalan bölümünü oluşturur. ilk olarak 1931 yılında gözlendi. Günümüzde suyun ayrımlı elektroliziyle elde edilir. Su ağır suya dönüşür ve 500 santigrat derecede magnezyum aracılığıyla indirgenir.
  ;
  * T simgeli radyoaktif trityum ise bütünün içinde çok az bir kesimi oluşturur. Eser miktarda bulunur. Yapay olarak da elde edilebilir. yarı ömrü 12,26 yıldır.
  Hidrojenin oksijenle yanması sonucu yaklaşık 2600 santigrat derecelik bir sıcaklık meydana gelir. Hidrojen moleküllerinin bir elektrik arkı ya da akkor bir tungsten teli yardımıyla ayrıştırılması sonucunda oluşan hidrojen atomlarının yeniden birleşmesiyle de 3400 santigrat derecenin üzerinde sıcaklık elde edilir.
  Hidrojenin en yaygın doğal izotopu, nötronsuz protiyumdur. Hidrojen pek çok elementle bileşik verebilir, suda ve pek çok organik molekülde bulunur. Suda çözünen moleküller arasındaki asit-baz tepkimlerinde önemli rol oynar. Schrödinger denkleminin analitik olarak çözülebildiği tek nötral molekül olduğu için, hidrojen atomunun enerji basamakları ve bağ özellikleri kuantum mekaniğinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
  Isı ve patlama enerjisi gerektiren her alanda kullanımı temiz ve kolay olan hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı enerji sistemlerinde, atmosfere atılan ürün sadece su ve/veya su buharı olmaktadır. Hidrojen petrol yakıtlarına göre ortalama %33 daha verimli bir yakıttır. Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su buharı dışında çevreyi kirletici ve sera etkisini artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde üretimi söz konusu değildir.
  Isı ve patlama enerjisi gerektiren her alanda kullanımı temiz ve kolay olan hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı enerji sistemlerinde, atmosfere atılan ürün sadece su ve/veya su buharı olmaktadır. Hidrojen petrol yakıtlarına göre ortalama %33 daha verimli bir yakıttır. Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su buharı dışında çevreyi kirletici ve sera etkisini artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde üretimi söz konusu değildir.

  Hidrojen Nasıl Keşfedilir?
  Bolluk bakımından dünya yüzeyinde bulunan elementler arasında dokuzuncu sırada yer alır. Yer kütlesinin yaklaşık yüzde 0,9’u hidrojendir. Evrende ise en bol bulunan elementtir. Tüm madde kütlesinin yaklaşık yüzde 75’ini oluşturur.

  Hidrojen,
  * Karbonla ve diğer elementlerle yaptığı bileşikler halinde bütün hayvansal ve bitkisel maddelerde,
  * Kömürde,
  Petrolde bulunur,
  * Su kütlesinin yaklaşık yüzde 11’ini oluşturur.

  Basit hidrojen maddesinin molekülleri, iki atomdan oluşurlar. Belirgin biçimde azalan bolluk sırasına göre sıralandığında en önemlileri;
  * H2( molekül haldeki hidrojen )
  * HD ( karışık hidrojen )
  * D2( molekül haldeki döteryum )

  Bütün bu maddelerin kimyasal özellikleri aynıdır. Fakat, kütleleriyle bağlantılı olarak fiziksel özellikleri farklıdır.

  Hidrojen Nerelerde Kullanılır?
  * Elektrik enerjisi üretiminde,
  Amonyak elde etmek,
  * Kömür benzin elde etmek,
  * Sıvı yağlardan katı yağ üretimi elde etmek,
  * Organizk bileşiklerin sentetik olarak elde elde etmek, gibi alanlarda kullanılır.

  Hidrojen Bombası Nedir?
  Hidrojen bombası, kontrolsüz termonükleer sağlayabilen oldukça yıkıcı bir yapısı bulunan diğer adıyla füzyon bombası da denilen bir silahtır.
  Hidrojen atomlarının birleşerek helyum atom yapısına dönüştüğü temonükleer tepkime sonucunda ortaya çıkmaktadır. Temelde, izotopları olan döteryum ve trityum çekirdeklerinin kaynaşması ve bu olaydan sonra ortaya çıkan reaksiyonun tekrar etmesi sonucunda hidrojen bombası oluşmaktadır.

  Hidrojen Nedir? Nerelerde Kullanılır?
  Hidrojen, Yunanca’da, ὑδρογόνο( İdrogono, su yapan );  Latince’de Hydrogenium; Osmanlıca’da Müvellidülmâ ( su yapan ) olarak adlandırılmaktadır.
  Hidrojen, kimyasal sembolü “H” olan, 1 atom sayılı ametaldir. Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, met ...

  Daha fazla »»
   Gözat 
  0 Beğen
 • Pratik Bilgiler
  Pratik Bilgiler Yeni form yayınladı
  En yüksek kalorili gıdalar ( Yiyecekler ve İçecekler )
  Kalorisi Yüksek Yiyecekler Nelerdir ?Kalorisi Yüksek Yiyecekler ile ilgili uygulama yapmadan önce mutlaka diyetisyeninize danışmanız gerekmektedir. Hastalık gibi durumlarınız varsa doktorunuza veya diyetisyeninize ulaşarak bilgi almanızı tavsiye ediyoruz. Sağlığı yerinde olmayan bireyler için rastgele besin tüketmek uygun olmayabilir.

  1-Granola Bar Kalori Değeri 450-500Yulaf macunu, yulaf ezmesi, tereyağı, kahverengi şeker ve altın şurupdan yapılmış yulaf ürünüdür. İngiltere, Man Adası ve İrlanda'da "flapjack", Avustralya ve Yeni Zelanda'da "müsli macunu" veya "tahıl macunu" olarak bilinir.Porsiyon Miktarı: 100 g Kalori (kcal) : 471 Toplam yağ : 20 g
  2-Makarna Kalori Değeri 400En yüksek kalorili yiyeceklerden biri olan makarna, unlu mamuller arasında kalori bakımından başı çekiyor. Makarnaya katılan çeşitli yağlar ve soslar ise, kaloriyi tavan yaptırıyor diyebiliriz. Bir porsiyon soslu makarnada yaklaşık 400 kalori vardır.
  3-Arpa Şehriye Kalori Değeri 357Bu besinin 100 gramında 357 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Çorba Kaşığı yani 20 gramlık miktarında Arpa Şehriye 72 kalori bulunmaktadır. Arpa şehriye, durum buğdayı irmiğinden elde edilir. Aslında bir çeşit küçük makarna türüdür.
  4-Şarküteri ürünleri kalori değeri 500Sucuk ve salam, şarküteri ürünleri arasında en fazla kaloriye sahip iki besin. Bu ikili yaklaşık 500 kalori içeriyor. Bu bakımdan kilo almak isteyenler için tavsiye edilen yiyeceklerdir. Diyet yapıyorsanız kahvaltı menülerinizde sucuk ve salamı çıkarmanız gerekiyor. Pastırma ise, nispeten daha az kalori içerir. Yumurtanın bir adedi 80 kalori barındırır. Yumurta sarısı, beyazından daha fazla kalori içerir.
  5-Fıstık Ezmesi kalori değeri 588100 gram fıstık ezmesi, 588 kalori içerir. Mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Kalori bakımından tereyağına alternatif olarak tüketilebilir.
  6-Tereyağı kalori değeri 785100 gram tereyağı, 785 kalori içerir. Aynı zamanda yüksek orandan kolesterol barındırır. Her yemekte tereyağı tüketmek, günlük ihtiyaçtan fazla kolesterol almaya yol açar. Mineral ve vitamin bakımından da zengindir.
  7-Avokado kalori değeri 3251 adet avokado 325 kalori içerir. Vücudun günlük folat ihtiyacının yarısını karşılayan avokado, her gün tüketildiğinde haftada yaklaşık 3 kilo almayı sağlayabilir.

  8-Üzüm Pestili Kalori Değeri 353Bu besinin 100 gramında 353 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 70 gramlık miktarında Üzüm Pestili 248 kalori bulunmaktadır. Üzüm pestili, ana maddeleri üzüm suyu ve nişasta olan enerjisi yüksek yöresel bir lezzettir. İçerisine kuru yemişler de eklenebilir.

  9-Mayonez Kalori Değeri 679Fransız mutfağı kökenli soğuk sos. Çiğ yumurta sarısı ve bitkisel yağ karışımından oluşur.Porsiyon Miktarı: 100 g  Kalori : 679 (kcal)  Toplam yağ :75 g

  10-Patates cipsi kalori değeri 536Patates cipsi, çok ince doğranmış patateslerin kırılgan hale gelene kadar yağda kızartılmasıyla oluşmuş bir yiyecektir. Temelde ürün kızartılır ve tuzlanır; ancak çeşitli baharatlarla, peynirlerle, bitkisel katkılarla ya da doğala özdeş aromalar ile hazırlanan pek çok çeşidi bulunur.Porsiyon Miktarı: 100 g  Kalori : 536 kcal  Toplam yağ : 35 g
  11-Bebe Bisküvisi Kalori Değeri 435Bu besinin 100 gramında 435 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Küçük) yani 8 gramlık miktarında Bebe Bisküvisi 35 kalori bulunmaktadır.
  12-Çikolata kalori değeri 545Tropik kakao ağacının çekirdek denen tohumlarından yapılan yiyecektir. Çikolataya istendiğinde fıstık, fındık ve süt de katılır. Çikolata kalori değeri yüksek, enerji veren bir yiyecektir.Porsiyon Miktarı: 100 g  Kalori (kcal) : 545  Toplam yağ :31 g

  Kuzu ciğeri
  (30 gram)
  66 kalori 
   
  Pestil
  (30 gram)
  105 kalori 
  Mercimek
  (100 gram)
  116 kalori 
  Esmer pirinç
  (50 gram)
  56 kalori
  Kuru üzüm
  (50 gram)
  300 kalori 
  Kuru erik
  (50 gram)
  223 kalori 
  Kuru armut
  (50 gram)
  236 kalori
  Kuru kuş üzümü
  (50 gram)
  204 kalori 
  Kuru şeftali
  (50 gram)
  191 kalori 
  Kuru incir
  (50 gram)
  186 kalori 
  Kuru kayısı
  (50 gram)
  156 kalori
  Kuru elma
  (50 gram) 
  104 kalori 
  Fındık yağı
  (15 gram)
  133 kalori 
  Üzüm suyu
  (1 bardak)
  142 kalori 
  Keten tohumu yağı
  (1 ç. kaşığı)
  150 kalori 
  Ananas suyu
  (1 bardak)
  180 kalori 
  Gofret
  (35 gram)
  200 kalori 
  Balık
  (100 gram)
  200 kalori 
  Kinoa
  (1 fincan) 
  222 kalori 
  Dana eti
  (100 gram)
  223 kalori 
  Barbunya
  (100 gram)
  333 kalori 
  Patates kızartması
  (100 gram)
  310 kalori 
  Nohut 
  (100 gram)
  364 kalori 
  Patlamış mısır
  (100 gram)
  374 kalori
  Toz içecekler
  (100 gram)
  400 kalori
  Peynir
  (100 gram)
  409 kalori 
  Soya fasulyesi
  (100 gram)
  446 kalori 
  Kabak çekirdeği 
  (100 gram)
  571 kalori 
  Ay çekirdeği
  (100 gram)
  584 kalori 
  Tahin
  (100 gram)
  595 kalori 
  Ceviz
  (100 gram)
  650 kalori 
  Fıstık
  (100 gram)
  650 kalori 
  Fındık
  (100 gram)
  650 kalori 
  Antep fıstığı
  (100 gram)
  750 kalori 
  Badem
  (100 gram)
  800 kalori 
  Zeytinyağı
  (100 gram)
  900 kalori 
  Bitkisel yağ
  (100 gram)
  885 kalori 
  Tereyağı 
  (100 gram)
  900 kalori 
  Balık yağı 
  (100 gram)
  910 kalori 
  Çikolata
  (100 gram)
  1100 kalori
  Bal
  (100 gram)
  1500 kalori   Lütfen dikkat edin burada bulunan yüksek kalorili gıdaların yüksek kullanımı ciddi sağlık sorunları yaratabilir. Bir hekim kontrolünde ve diyetisyen tavsiyesine uyulmasını tavsiye ediyoruz.
  Kalorisi Yüksek Yiyecekler Nelerdir ?Kalorisi Yüksek Yiyecekler ile ilgili uygulama yapmadan önce mutlaka diyetisyeninize danışmanız gerekmektedir. Hastalık gibi durumlarınız varsa doktorunuza veya diyetisyeninize ulaşarak bilgi almanızı tavsiye ediyoruz. Sağlığı yerinde olmayan bireyler için rastge ...
  Daha fazla »»
   Gözat 
  0 Beğen
 • Pratik Bilgiler
  Pratik Bilgiler Yeni form yayınladı
  Kalp hastalığı Belirtileri ve Tedavileri
  Kalp hastalığı, kalbinizi etkileyen çeşitli koşulları tanımlar. Kalp hastalığı şemsiyesi altındaki hastalıklar koroner arter hastalığı gibi kan...
   Gözat Cevap: 1  
  0 Beğen
 • Pratik Bilgiler
  Pratik Bilgiler Yeni form yayınladı
  ITP Kan Bozukluğu - Trombositopeni Purpura
  Bağışıklık Trombositopeni Purpura (ITP)
  Tanım
  Bağışıklık trombositopeni purpura (ITP) kanama bozukluğudur. Kanınızdaki trombosit sayısındaki azalm...
   Gözat Cevap: 1  
  0 Beğen
 • Pratik Bilgiler
  Pratik Bilgiler Yeni form yayınladı
  İdyopatik trombositopenik purpura (ITP)
  İdyopatik trombositopenik purpura (ITP), kolay veya aşın morarma ve kanamaya neden olabilen bir hastalıktır. Kanama, trombositlerin olağandışı dü...
   Gözat Cevap: 1  
  0 Beğen
 • Pratik Bilgiler
  Pratik BilgilerWhordark'nın Durum güncellemesini beğendi
  Rüzgarı ardına alıp yalanlara yürümek kolay Önemli olan fırtınanın yüzüne vurduğu gerçeklerde gözünü açabilmektir...
  12 üye beğendi
  12 Beğen 2 Yorum Yap
  Elanur KESİCİ
  Temmuz 9 '17
  Anlaya bilene .....
  Yasemin KARAPIÇAK
  Temmuz 19 '17
  yananlar yakanlar sonunda hep ağlayanlar ve pişmanlıklar
  Yorum yapabilmeniz için oturum açmanız gerekiyor
 • Pratik Bilgiler
  Pratik Bilgilerİpek YAYLACIOĞLU'nın Durum güncellemesini beğendi
  Sıcak çokkkk sıcak Biri güneşi kapatsın yanıyoruz yönetici
  5 üye beğendi
  5 Beğen 0 Yorum Yap
  Yorum yapabilmeniz için oturum açmanız gerekiyor
 • Pratik Bilgiler
  Pratik BilgilerWhordark'nın Fotoğrafını beğendi
  Akış kanalı resimleri Albümüne 1 görüntü ekledi
  Çok anlamlı ve net.......
  11 üye beğendi
  11 Beğen 1 Yorum Yap
  Seyyah AKINCI
  Kasım 28 '17
  Nekadar doğru söz.
  Yorum yapabilmeniz için oturum açmanız gerekiyor
 • Pratik Bilgiler
  Pratik BilgilerWhordark'nın Fotoğrafını beğendi
  Akış kanalı resimleri Albümüne 1 görüntü ekledi
  7 üye beğendi
  7 Beğen 1 Yorum Yap
  Seyyah AKINCI
  Kasım 28 '17
  Çok mantıklı bence uygulanabilir ve sonuç alınabilir bir durum tavsiye ederim ve denerim.
  Yorum yapabilmeniz için oturum açmanız gerekiyor
 • Pratik Bilgiler
  Pratik BilgilerWhordark'nın Fotoğrafını beğendi
  Akış kanalı resimleri Albümüne 1 görüntü ekledi
  9 üye beğendi
  9 Beğen 3 Yorum Yap
  Serkan BEKİROĞULLARI
  Kasım 23 '17
  Yeni nesil aileler wf alalım Allah'ın izni ile
  Whordark
  Kasım 23 '17
  232423ed verdik gitti hayrını görün
  Seyyah AKINCI
  Kasım 28 '17
  her yer olmuş teknoloji. İnsanlarımızın genelini alırsak ele daha kullandığını tanımlayamıyor ama en iyi kullanıcı yoğunluğuna sahibiz.
  Yorum yapabilmeniz için oturum açmanız gerekiyor
 • Pratik Bilgiler
  Pratik Bilgiler kendi fotoğrafını beğendi
  Akış kanalı resimleri Albümüne 1 görüntü ekledi
  Doğada , kamp yaparken veya temiz suya ihtiyacınız olduğu anda işinize yarayacak bir bilgi.
  Bir tişört kirli suyu 1 saat içinde şekildeki gibi temizler.
  Pratik Bilgiler beğendi
  1 Beğen 0 Yorum Yap
  Yorum yapabilmeniz için oturum açmanız gerekiyor

Projem

Henüz hiç projeler başlamamış

Oy

Verdiğin oy:
Toplam: 0 ( 0 oranlar)
'':
Yanıp sönen efekti
Kaydırma efekti
Değerlendirme: